Cool Catamarans

Bootsdaten Cool Catamarans
Werft Cool Catamarans
Breite (max.) 2.48 m
Breite (min.) 2.48 m
Länge 4.85 m
Verdrängung (max.) 115 kg
Verdrängung (min.) 115 kg
Segelfläche (max.) 27.5 m²
Segelfläche (min.) 27.5 m²