Hobie Cat 14

Bootsdaten Hobie Cat 14
Breite (max.) 2.34 m
Breite (min.) 2.34 m
Länge 4.25 m
Verdrängung (max.) 109 kg
Verdrängung (min.) 109 kg
Tiefgang (max.) 0.2 m
Tiefgang (min.) 0.2 m
Segelfläche (max.) 10.96 m²
Segelfläche (min.) 10.96 m²