Hobie Cat 16

Bootsdaten Hobie Cat 16
Breite (max.) 2.41 m
Breite (min.) 2.41 m
Länge 5.11 m
Verdrängung (max.) 154 kg
Verdrängung (min.) 154 kg
Tiefgang (max.) 0.26 m
Tiefgang (min.) 0.26 m
Segelfläche (max.) 20.25 m²
Segelfläche (min.) 20.25 m²