Jeanneau Sun Liberty 34

Bootsdaten Jeanneau Sun Liberty 34
Werft Jeanneau
Breite (max.) 3.5 m
Breite (min.) 3.5 m
Länge 10.3 m
Verdrängung (max.) 4700 kg
Verdrängung (min.) 4700 kg
Tiefgang (max.) 1.9 m
Tiefgang (min.) 1.9 m
Ballast (min.) 1520 kg
Segelfläche (max.) 61.4 m²
Segelfläche (min.) 61.4 m²