Jongert 1700 s

Bootsdaten Jongert 1700 s
Breite (max.) 4.8 m
Breite (min.) 4.8 m
Länge 17.5 m
Verdrängung (max.) 26000 kg
Verdrängung (min.) 26000 kg
Tiefgang (max.) 2.9 m
Tiefgang (min.) 2.9 m
Segelfläche (max.) 104.4 m²
Segelfläche (min.) 104.4 m²