Jongert 2100 s

Bootsdaten Jongert 2100 s
Designer Peter Sijm
Breite (max.) 5.4 m
Breite (min.) 5.4 m
Länge 21.18 m
Tiefgang (max.) 2.95 m
Tiefgang (min.) 2.95 m
Segelfläche (max.) 236 m²
Segelfläche (min.) 236 m²