Jongert 2400 s

Bootsdaten Jongert 2400 s
Breite (max.) 6 m
Breite (min.) 6 m
Länge 24 m
Verdrängung (max.) 60000 kg
Verdrängung (min.) 60000 kg
Tiefgang (max.) 3.5 m
Tiefgang (min.) 3.5 m
Segelfläche (max.) 153 m²
Segelfläche (min.) 153 m²