Scandinavian Cruiser 20

Bootsdaten Scandinavian Cruiser 20
Werft Scandinavian Cruisers
Breite (max.) 1.3 m
Breite (min.) 1.3 m
Länge 5.86 m
Verdrängung (max.) 340 kg
Verdrängung (min.) 340 kg
Tiefgang (max.) 1.4 m
Tiefgang (min.) 0.35 m
Ballast (min.) 170 kg
Segelfläche (max.) 12.8 m²
Segelfläche (min.) 12.8 m²